...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހަށްއަތްއެޅުން
މ.
ބޭކެނބިންގެ ފަރުވާއެއް.
މިއީ ވިހެއުމާއި ވިދިގެން، މަސް މޭދަށަށް އަރިއަފާނެކަމަށް އެދިމާގައި އިހުގެ ފޫޅުމައިން އަތްއަޅާ އެޅުމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ