...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހަށްފަރަށްއަރުމާޒަށް
މަޖާޒު:
ކަލާސީންގެ އެންމެންނަށޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
މަހަށް ފަރަށް އަރުމާޒަށް، ސައްކަރަންޏާ ދޮރޯށްޓަށް.
މީގެ މާނައަކީ، މަހަށްވެސް ނުގޮސް ފަރަށްވެސް ނުގޮސް މަސައްކަތްކުރަން ނުކުންނާށޭ.
މިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ