...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހަރާކަނދުގަނޑޮ
ނ.
(ޏ) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ފަށަން ދަށުގެ އެންމެ އެއްގަމަށް އޮންނަ ކަނދުގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ