...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހައިލުން
މ.
(1) އެއްޗަކަށް އެއްޗެއް ލައްވައިލުން.
(2) އަމުނައިލުން.
(3) ގަމީސް ލިބާސް ފަދަ ތަކެތި ލުން.
(4އުޅާ) ތަނޑުފަދަ ތަކެތި އަތުގައި އަޅައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަސްކާރަ . ފުޅިއްސައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ