...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހާ
ނ.
(ބ،ދ) (1) ރަސްގެ.
(2) އެއްޗަކާ ނަހަމަމާތް.
(3) މަތިވެރި.
(4) ބޮޑެތިމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރިސަ . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހާޖީބަންޑާރައިން . ހިރިގައު . ހިޔަނިފިލާކޮޅު . ހުޅު . ހުޅުނބު . ހުދުފުށް . ހުދުފުށްވުން . ހޭމަސް . ހޭމަސް ހެލުން . ހޯނު . ނޫކަށިމަސް . ނޫމަސް . ރަތްރީނދޫމަސް . ރަސްކޮކާމަސް . ރަސްދޯނގި . ރިޔަންކޮޅު . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ރީނދޫތޮޅި . ރޯނާ . ރޯމަސް . ރޯސް . ރޯސްކުރުން . ބަނޑު . ބަޑިލުން . ބާތުންމަސް . ބިރިޔާނީ . ބިސްތާނަ . ބުރުޅިއަމަސް . ބޮނޑިމަސްކާށި . ބޮންޑަ . ބޮޅުފަތި . ބޮޅުފަތިނެއްޓުން . ބޮލުފިލާ . ބޮޑަހަނދި . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ މަހާނަގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ބޮޑުތަކުރުފާނު . ޅިޔައަކުރު . ކަށްގައު . ކަކޫ . ކަވާބު . ކާނޓުމަހަ . ކިރުގަރުދިޔަ . ކިބަ . ކީމިޔާރޮށި . ކީލަ . ކީލާ . ކުބާ . ކުޅިބޯކިބާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ