...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހާނަމައްޗަށް މަޑިއަށްޖެހުން
މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ބާރުހުރިއިރު، އެމީހާގެ ކުރިމަތީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން، އެއްޗެއް ބުނަން ނުކެރިފައި، ބާރު ކެނޑުނީމައި، ޖެއްސުންކޮށް މަލާމާތްކޮށް ހެދުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ