...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހާނަމަތީބަރަވެލި ދުވުން
"މަހާނަމަތީބަރަވެލިދުވުން" މަޖާޒު:
އެއްޗެހި ބެހުމުގައި ހަމައިން އެއްކިބާވެގެން ކަންކުރާ Mީހުން މަރުވެ ދިއުމުން އެމީހުންގެ މަހާނައަށް އަންނާނެކަމަށް ބުނެއުޅޭ ސުންޕާކަލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ