...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހާނަމަތީފޮށާ
ނ.
މީހަކު މަރުވެގެން ވަޅުލުމައި ގުޅިގެން މާހަނަމަތީ ދަމައި އުޅުނު ފޮތިގަނޑު.
ފޮތިގަނޑު.
މިފޮށައި ދަމައިއުޅުނީ މަހާނަޔަށްވުރެ މުށެއްހައި އުސްމިނުގަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ