...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހާނަގައު
ނ.
(1) ކަށްގައު.
(2) މަރުވެފައިވާ ވަޅުލެވިފައިވާ ތަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖެހުމަށް ހިރިގަލުން ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗަކުން ވަކި ސިފައަކަށް ހަދާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށްގައު . ކީލަ . ކީލާ . ކޮނޑުކެނޑި މަހާނަގައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ