...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހާނަގާ
ނ.
މަހާނަގާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިގައު . މަހާނަގާ . ފެންފުށްޓަށް މަހާނަގާ ވިއްކުން . ގާޖެހުން . ގީލަ . ގޮނޑިގާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ