...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހާރަދުން
ނ.
(1) ރަސްގެފާނު.
(2) ބަންޑާރައިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޖީބަންޑާރައިން . ރިޔަންކޮޅު . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ބޮޑުތަކުރުފާނު . އަނދިރިއަނދިރީން . އިސްކަންދަރު . ވެދުންކުރުން . މަތިގެ . ފަތްކޮޅުބޭލުން . ފުރަސުއްދަ . ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު . ދިގުލާރި . ދޮންބަންޑާރައިން . ޚުދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ