...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހާރާނީ
ނ.
(1) އެތައް ޤައުމެއްގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ހިންގަވާ ރާނީ.
(2) (މަަހާރާޖާގެ އެންމެ އިސް (އަނބިކަނބަލުން)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ