...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހާއި
ނއ.
(ބދ.) މަހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅުނބު . ހޭމަސް . ހޭމަސް ހެލުން . ރަސްކޮކާމަސް . ރަސްދޯނގި . ރޯމަސް . ރޯސްކުރުން . ބިރިޔާނީ . ބޮނޑިމަސްކާށި . ބޮޑަހަނދި . ކަކޫ . ކަވާބު . ކާނޓުމަހަ . ކިރުގަރުދިޔަ . ކީމިޔާރޮށި . ކުބާ . ކުޅިބޯކިބާ . އައްޓަމަސް . އުނގަށްއެޑުން . ވަލުދޮރޯށި . ވިދުރި . މަހަ . މަސްހުނި . މަސްފެން . މަސްފޯ . މާރުގަނޑު . ފައްލަވަ . ފާންތެޔޮ . ފާރުދޮށުކޭން . ފިނދުކިބަ . ފުނޑިސަޓަނި . ފޫޅުދަނޑި . ދިހަކެނޑުން . ދުޅަބަލި . ދުވަސްފުރުން . ދޮށިއެޅުން . ތާރީޚުޖެހުން . ތިންމަހުރޯދަ . ތިންމަހުރޯދަހިފުން . ތެލިކެއްކުން . ލައިގަތުން . ލިޔުން . ގުނބުރަހަ . ގޫކަޅިޔާ . ސަންބޯލް . ސީނިސަންބޯލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ