...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހާއެޅުން
ނ.
(1) ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި މަސްއައިނުގައިވުން.
(2) މަހުގެ ބޭނުމުގައި މަސްއައިނާއެކު ދޫނިތައް ދާދިއުން.
(3) މަޖާޒު:
ރޭ މަގު ހިނގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ