...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހާއޮޑިޔާވުން
މ.
(1) މަހާވުން.
(2) މަސްދޯންޏާ ދިމާއަށް މަސްއައިން އައުން.
(3) ދޯންޏަކަށް ރަނގަޅަށް (މަސްބޭނޭގޮތްވުން.) (4) މަޖާޒު:
ލޯބީގެ ރޮނގުން ނުގުޅިގެން އުޅުނު މީހަކާ ގުޅޭގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ