...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހިނޫރު
ނ.
ލޮލުގައި ހުންނަ އާދަޔާ ޚިލާފުބާރެއް.
އެއީ އެހެންމީހުންގެ ހިތްތައް ދަަމައިގަންނަ ކަހަލަ ޖަޒުބާތީ ބާރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަހިނޫރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ