...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހިލަންކަ
ނ.
(ބ،ދ) (1) ފުރައްދެރާއްޖެ.
(2) ބޭރުރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެނޫންކަރަ މިސާލު:
އެއީ މަހިލަންކަ މީހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަހިލަންކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ