...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހުކަންތައް
މ.
އަންހެނުންގެ ވަނި ޢުމުރަކުން ފަށިގެން ވަކި ޢުމުރަކާ ދެކެދު ޠަބީޢީ ގޮތުން މަހަކު އެއްފަހަރު އަންނަ ލެއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައްސަރުކަންތައް . މަސްވަރުކަންތައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ