...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހުމުސާރަ
ނ.
ކުރާ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައިގެ ގޮތުން މަސްދުވަހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުސާރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ