...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހުފޫ
ނ.
ކަނޑުމަހުގެ ހިކިމަސްގަނޑެއްގެ ނަގޫކޮޅުން ބުރިކޮށްލައިފައި އޮންނަ ތަންކޮޅު.
މިއީ ބައެއް ދިވެހިބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ވެސް އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަހަފޫޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ