...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހުތެޔޮ
ނ.
(1) ކަނޑުގެ މަސްމަހުން ނަގާތެޔޮ.
(2) ކަނޑުގެ މަސްމަހުން އުފައްދާ ތެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެޔޮގުޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ