...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހުލަނބޯއޮށް
ނ.
ޙަކީމީ ބޭހުގެތެރޭ ހިމެނޭ އޮށެއް.
މިއީ ހުވަނދުބޭހުގެ ބާވަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަނދުބޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ