...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހުޖެހުނުފަރިވަޅު
ނ.
(1) އަލަށް މަހަށްދިޔަ މީހަކު ދޯނީގައި އިންދައި ދޯންޏަށް މަސްބޭނޭގޮތް ވުމުން ދޭ ފަރިވަޅު.
(2) އަލަށް މަހަށް ދިޔަ ދޯންޏަކަށް އެދުވަހު މަސްބޭނޭ ގޮތްވުމުންދޭ ފަރިވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ