...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަހެބުޅި
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުން ކުރާ ވިނައެއް.
މިވިނަ ހެދެނީ ބިމުގައި ދުވާގޮތަށެވެ.
ފަތްތައް ހުންނާނީ ތުނޑުތުނޑަށް ބަނޑިބަނޑިލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ