...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަށަން
ނ.
މަށަންދަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަހަޅަ . ކުނިކެހި . އަތްކުނިގަނޑު . އަތްފުނައުއެޅުން . ވަވިކަހާދަތި . ވަވިކެހުން . މަށަން . މަށަންއެޅުން . މަށަންދަތިބަނުން . މަށަންދަތިއެޅުން . މަށްއެޅުން . ދަނޑުބުޅި . ދަނޑުބުޅިއެޅުން . ދަންތަ . ދައްތާ . ދަތި . ދަތިއެޅުން . ދަތިވާކުރުން . ދަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ