...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަށަންދަތި
މ.
ކުނިކެހުމަށާއި ފަސްގަނޑު އެއްވަރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ދަތި.
މިހުންނާނީ، ދަތްބަރިއެއްހެން ހުންނަ އެއްޗެއްގައި ދަނޑިއެއްލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަހަޅަ . ކުނިކެހި . އަތްކުނިގަނޑު . ވަވިކަހާދަތި . މަށަން . މަށަންއެޅުން . މަށަންދަތިބަނުން . މަށްއެޅުން . ދަނޑުބުޅިއެޅުން . ދަންތަ . ދަތި . ދަތިއެޅުން . ދަތިވާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ