...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަށި
ނ.
(1) ވިރިފައި ހުންނަ ވެލި.
(2) ކިޔަވާ ފިލައިގައި ލުމަށްޓަކައި ވެލިމަށި ފުނޑައިގެން ހަދާއެއްޗެއް.
(3) ވެލިމުށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޅިނދެމަޓި . ބުލެކުބޯޑު . ކަރާސީނުތެޔޮ . ކިސަޑު . ކެލާޖެހުން . އަށިމަތި . އަވިލިބުޗާ . އަވެލި . ވިޅި . ވެލިފަށް . ވެލިފޮތިގަސް . މަށި . މަށިވެލި . މަށިތެޔޮ . މަސްދުމަށި . މަސްޖެހުން . މަޓި . މާމާ . ފުއްޕި . ދަމުޓި . ދިލަޖެހުން . ދުމަޓި . ދޯރު . ގަނޑުމަށި . ގަރަމަޓިތެލެ . ގަރެމަޓިތެލެ . ގެބަޓި . ގޮއްފުޅަނގި . ގޮމަށި . ސާފުތެޔޮ . ޗޯކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ