...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަނަވަރު
ނ.
ކަނޑުމަތީ ސިފައިން ބޭނުންކުރާ ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދެއް.
(މިއެއްޗެހީގެ ސައިޒާއި ސިފައާއި ދުވާ ބާރުމިނާއި ހުންނަ ހަތިޔާރު ތަފާތުކޮށް ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަނަވަރުކަލާސީން . މަނަވަރުސިފައިން . ތޮރޮޕިޓޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ