...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަނާމަންތިރިވުން
މ.
(1) ރާޒުވާ ކުޅޭއިރު، އެއްފަރާތުގެ މަނާ އިދިކޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އާ އެންމެކައިރީ ގޮޅިބަޔަށް ދިޔުން.
(2) މަޖާޒު:
ދަށު ދަރަޖައިގެ މީހަކު މަތީ މަޤާމަކަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ