...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަނިބޭރުވުން
މ.
ދަރި އުފެއްދުމުގެ ބައި އެކުލެވޭ މާއްދާ ފިރިހެނުންގެ ޖިންސީ ގުނަވަނުން ނުކުތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިހެއްލުން . ބާލިޣުވުން . ވެރުން . ފެންވެއްޓުން . ގާންގެއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ