...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަނިކާރޯއްޖާ
މަޖާޒު:
ބައެއް ޒާތުގެ ކަންތަކާމެދު ކަންބޮޑުވެގެން ގޮސް ބުނެވޭ ބަހެއް މިސާލު:
މަނިކާ ރޯއްޖާ، ދޯނި މިއޮއް އަރަނީ ފަރަށް!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ