...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަނިކު
ނ.
(1) ފިރިހެނުންނަށް ކިޔާ ނަމެއް.
މިއީ އިހުގައި މީހުންގެ ދަރަޖަތައް ހިމަނާފައި އޮންނަ ހަމައިން، ދީދީންނާ ޖެހިގެން ދަށަށް އޮންނަ ދަރަޖައެވެ.
(ބދ.) (2) އަލިމަސް.
(3) މިތުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ނައިބުފަތް . މަނިކުފާނު . މަނިކެ . މަޖިލީހަށް އެރުން . މާފަތްކަން . ދިޔޯގެރައިވަރު . ދެކުނުއަރުމާޒު . ދޮންބަންޑާރައިން . ތަކުރުފާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ