...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަނިކުފާނު
ނ.
(1) މާތް މީހުންނާ މުޚާޠަބުކުރާއިރު ނަމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު:
މައްސަލައާމެދު މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިފަދައިން.
(2) ވަކި ދަރަޖައެއްގެ މީހުންގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް ގުޅަން ބޭނުންކުރާ ބަހެއް މިސާލު:
ޙައްވާމަނިކުފާނު، އިބްރާހިމް މަނިކުފާނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ނައިބުފަތް . މަނިކުފާނު . ދިޔޯގެރައިވަރު . ދެކުނުއަރުމާޒު . ދޮންބަންޑާރައިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ