...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަނުން
މ.
ކިހަކާއި ކުރުނބާ ފަދަ ތަކެތި މެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބީރުއަޑު . އަދާވާތްތެރިން . ލެޓިންބަސް . ލެޓިންއަކުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ