...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަންމަންގަނޑު
ނ.
(1) މަޖާޒު:
ބަސްމަދު ރަކިފާޑަށް ތިބޭ މީހުންނާމެދު ބުނާބަހެއް.
(2) (ހ.) ހަތަރު އަނގޮޅި އަނގޮޅި.
(3) މަގުގެ ހުސްތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ