...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަންމަލި
ނ.
(ބދ.) ގާތުން ކިރުދޭ ޖަނަވާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާމާމަކުނު . ކޯމަސް . އުރަމަތި . އެތް . ވައު . މިނިކާވަގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ