...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަންފާ
ނ.
(1) ނަފާ.
(2) ފައިދާ.
(3) ލާބަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަފާ . އުފަކާރަ . ވަޤްފު . ވަޤްފުކުރުން . ފައިދާ . ފައިދާކުރުން . ލާބަ . ލާބަކުރުން . ލާބަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ