...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަންދީރަ
ނ.
(1) މިއުޒިކް ކުޅޭއިރު ޖަހަން ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
މިއޮންނަނީ ވަށްކޮށް ދެފަޅިއަށެވެ.
އެއްފަޅި އަނެއްފަޅިޔާއި ދޮޅުފޫޓުވަރުގެ ވާކޮޅަކުން ވަނީ ގުޅައިލައިފަ އެވެ.
މިހަދައިފައި ހުންނަނީ ރަންވަން ލޮައިންނެވެ.
މިޖަހާނީ އެއްފަޅިން އަނެއް ފަޅީގަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަންޒީލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ