...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަންދީލަ
ނ.
(1) ވަށައިގެން ބޮކިފައްޗާއި، ބިއްލޫރިފަދަ ތަކެތި އެލުވައިފައި ހުންނަ އެލުވާ ބައްތި.
(2) ބޮކިތައް ދިއްލޭގޮތަށް ފަންގިފިލާގައި އެލުވައިފައި ހުންނަ ބިއްލޫރިގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ