...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަންޑިކުޅުން
މ.
"މަންޑި" ޔޭ ކިޔާ ކުޅިވަރު ކުޅުން.
މި ކުޅިވަރު ކުޅެނީ މަންޑިކުޅެން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަ ގަލެއްގައި، މަނޑިފޯލި ވަކިގޮތަކަށް ބާއްވައި މަންޑިދަނޑި ގަނޑުން ވަކިގޮތަކަށް ޖަހައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ