...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަންޒަރު
ނ.
(1) އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ފެންނަގޮތް.
(2) ތަންތަނުގެ ސިފަ ފެންނަގޮތަށް ކުރަހައިފައި ހުންނަ ކުރެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިކޯޑުކުރުން . ބަދުރާމަހުކޮލި . ކެސެޓު . ވީޑިއޯ . މަލަމަތިރީތިކުރުން . މަލަމަތި . ފިލްމަށްނެގުން . ފޮޓޯނަގާމީހާ . ތަމްސީލު . ތަމްސީލުކުރުން . ޓެލެވިޒަން . ޕޯސްޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ