...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރަ
ނ.
(ބ،ދ) (1) މާވާނިޔަ ބޮނޑި.
(2) ނިޔަވާ ބޮނޑި.
(3) ފައިގެ ބޮޑުވާ އިނގިލީގެ ކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަކަވެޅާ . ހިންދޫރަ . ހުދުތިމަރަ . ހޮޅިއެޅުން . ނިގާރަންފޮށި . ބަރި . ބަރިގަނޑު . ބިއްލޫރި . ބޭސްލުން . ބޮލިގަނޑު . ބޯދޮށުން ކަންނެޔޮދެމުން . ކަސްތޫރި . ކޮކަޑި . އަފުރާނޭވާ . އުންޑަ . އުފުރާނޭވާ . އުލުބޭންދުން . އެސްފިޔަޖެހުން . ވަފާތު އަރުވައިލުން . ވަފާތުކޮށްލުން . ވަދު . ވެތާ . މަރަށްފުރާނަޔަށް . މަރަށްދެމުން . މަރަކަށްކަމެއްވިޔަސް . މަރަކީވަރު . މަރަކީވައު . މަރައިފި . މަރަވަރޮ . މަރާވައްޓައިފި . މަރުވަޅި . މަރުފެން . މަރުފެންބުއިން . މަރުފެންޖެއްސުން . މަރުދަމަދަމައިއޮތުން . މަރުގެތުންފަތްމަތީގައި . މަކުނުބޭސް . މަތިމަރައިލުން . މަސްދަތްމަރަވަޅި . މަޑިތަރު . މާވަތް . މީދާބޭސް . މުރައްނު . މުޅިންމަރައިފި . ފަހުނޭވާ . ފަނާކުރުން . ފަތްގަނޑު . ފަޗިސް . ފަޗިސްކުޅިބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ