...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރަކުވާ
ނ.
ބަނގަލާ ބޯޓުގައި ފަރުމާނުކޮޅުގައި ކައިރިއަށް ދަމަން ޖަހައިފައިހުންނަވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަރަކީވަރު . މަރަކީވައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ