...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރައިފި
ަ ގޮތެއް ދިމާވުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
މިއަދު އެއޮއް ވަރުގަދަ ކެއުން ގަނޑަށް ނުދެވުނު ކަމުން މަރައިފި.
(2) ލިބޭނޭކަމަށް އުއްމީދުކުރި ނަތީޖާ ނުލިބުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އިއްޔެ ނީލަމުން ނެގި އެއްޗެހި ގަތް އަގުގައިވެސް ނުވިކުނު ކަމުން މަރައިފި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަރައިފި . މަރާވައްޓައިފި . މުޅިންމަރައިފި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ