...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރަވަޅި
ނ.
(1) ފައިވާނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ލަކުޑިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް ( މީގެ އުށްޖެހި މަރުވަޅިއާއި ވަދުޖެހި މަރުވަޅި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަރުވަޅި . މަސްދަތްމަރަވަޅި . ސަބަތު . ޑާންޑޫން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ