...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރަމައު
ނ.
(ސ) ކަރުމާ.
(މިއީ ބިހި ބޮނޑިއެއް ނުވަތަ މާބޮނޑިއެއް ހެން ކަރުތެރެއިން ނުކުންނަ (ބައްޔެކެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ