...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރާމާތު
ނ.
(1) ހަލާކުވެފައިވާ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހަދާހެދުން.
(2) ފިލުވާ އާބާތުރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާބާތުރަފިލުވުން . ފަރަންސާ . ފޮތްހަދާމީހާ . ދާހެދުން . ތޮށްޓަށްދިއުން . ގަނޑަފަން . ގަރާޖު . ގަޑިހެދުން . ގެވާލި . ގޯދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ