...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރިޔަންމަސް
ނ.
(ނ.) (1) ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަަޅުތެރެއާއި ބޭރުމަތީގެ ތިލަ ހިސާބުގައި ގާގަލުގެ ކައިރީގައި އުޅޭމަހެކެވެ.
މިއީ ކަލާއި ހުދުން ހުރަސް ރޮނގުތަކެއް އެޅިފައިވާ ރަތްކުލައަކަށްދާ މަހެކެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ