...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރިޔަންމާ
ނ.
ޞަޙަރާގެ ތެރޭގައި ހެދޭ ގަހެއްގައި އަޅާ މަލެއް.
މިމަލަކީ އެތެރެއަށް އޮޅިފައިވާ މޫތަކެއްގެ ސިފައިގައި ބޮނޑި ބޯއްޓާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް ހުންނަ މަލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ