...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރު
ނ.
(1) ހަށިގަނޑުން ފުރާނަ ވަކިވާ ވަކިވުން.
(2) ދިރުމުގެ އިދިކޮޅު.
(3) މަރުގަހުގައި އަޅާވައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާ . ހަނާވުން . ހަންފޮޅުން . ހަރުކަށި . ހަރުފަތް . ހަރުދަނޑި . ހަރުދަނޑިވުން . ހަތަރު ޚަލީފާ . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހާނބު . ހުރަސްވަދު . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުޅަނގުވިނަ . ހުއިފަތުމަސް . ހުއްޓުން . ހުވަފަތް . ހުވަފަތްކަން . ހުވަފަތްވުން . ހުވާހިނގުން . ހުވާސްހިނގުން . ހުދުފުށްވުން . ހެންވޭރުޓަކި . ހެޑުކުއާޓަރު . ނަނުގަނޑުބުމަރު . ނަންއަޅާވިނަ . ނާދީ . ނިއައު . ނިއައުވުން . ނިއާވުން . ނިމުން . ނިޔާވުން . ނީރު . ނުމީނުދިރި . ނެތިދިއުން . ރަންގުވެޔޮ . ރައްކާބައިން . ރުބައިބަހެނު . ރޫޙު . ރޭވިލޭރޭ . ބަހަނު . ބަނގަބަނގަ . ބަނގަބަނގައެޅުން . ބަނގުފިލާ . ބަނޑަށް މަރުވުން . ބަނޑުބައިން . ބަނޑުފިލާ . ބަރަބޯޅަ . ބަރުޒަޚު . ބާފޮތިފާނަ . ބިންބިމަރުވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ